สธ. ย้ำประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกช่วงเปลี่ยนฤดู

หน้าฝน ระวังโรคไข้เลือดออก

อ่านข่าวเิ่มเติม http://http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=110404