การประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน ศปถ.อำเภอกะทู้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน และการประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ภายใต้โครงการ “บูรณาการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.อำเภอ และตำบล จังหวัดภูเก็ต” ณ ห้องประชุมอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน ศปถ.อำเภอกะทู้ และแนวทางการดำเนินการมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนให้ ศปถ.ท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนถึงหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

Share