ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลสวนภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

Read more