ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจักซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา

Read more