แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

  แบบสรุปผลการด

Read more

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินกา

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้

11 ธันวาคม 2562 เวลา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๑๑

  ๓ ธันวาคม ๒๕๖

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมรพ.สต.กมลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานจัดจ้างเหมาปรั

Read more