ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเครือข่ายงานระบาดวิทยาอำเภอกะทู้ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอรถยนต์หน้า-หลัง

Read more