การประชุมเชิงปฏิบัติการ(ซ้อมแผนบนโต๊ะ)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(ซ้อมแผนบนโต๊ะ) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการติดตามผู้เดินทางกลับจากเขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ Home Quarantine

 

Share