กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และรณงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต้สโลแกน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดใหม่ไร้อุบัติเหตุ” อำเภอกะทู้

Share