ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการซอยบางลา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอกะทู้ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต บูรณาการทีมสาธารณสุขอำเภอกะทู้ และเครือข่ายสุขภาพ เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำมาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดสถานประกอบการ และแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานผู้ให้บริการตามหลักสุขลักษณะ และสุขวิทยาส่วนบุคคล เพื่อร่วมกันป้องกันโรคติดต่อ และเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ณ สถานประกอบการซอยบางลา เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

Share