ประกาศผู้ชนะการแข่งขันจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝากครรภ์/คลังยา และห้องทันตกรรม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

รพ.สต.กะทู้

4.2.2562

Share