ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

Share