ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อ.กะทู้

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อำเภอกะทู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน โดยเน้น 7 มาตรการหลัก ของครม. การกำหนดเจ้าหน้าที่และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ซึ่งอำเภอกะทู้มีจุดตรวจหลัก 3 จุด และจุดตรวจรอง 3 จุด มีการตั้งด่านครอบครัว ด่านชุมชน มีการรายงาน(ระบบ E-Report)ทุกวัน และการจัดทีมลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุตามหลักระบาดวิทยา กรณีอุบัติเหตุเสียชีวิต

Share