ประชุมถอดบทเรียน และจัดทำฐานข้อมูล 3 ฐาน ศปถ.อำเภอกะทู้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุมการถอดบทเรียน และจัดทำข้อมูล 3 ฐาน ภายใต้โครงการ “บูรณาการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.อำเภอ และตำบล จังหวัดภูเก็ต” ณ ร้านบางเจียมติ่มซำ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต อำเภอกะทู้ และวิเคราะห์จุดเสี่ยงของแต่ละตำบล เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง พร้อมทั้งหาแนวทางในการขับเคลื่อน ศปถ.ท้องถิ่นต่อไป

Share