ประชุมศปถ. จ.ภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 น. นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจร สสจ. และ สสอ.ทั้งสาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ * พิธีมอบหมวกกันน็อคในโครงการ ” กันน็อคให้น้อง ” โดยบริษัท เอไอจีประเทศไทย ส่งมอบให้จังหวัดภูเก็ต (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Share