ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้

11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้  เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และทีมเครือข่ายอำเภอถลางที่ให้เกียรติมาเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรในการประชุมครั้งนี้

 

Share