ประชุมเตรียมความพร้อม ศปถ.

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.อำเภอ และตำบล จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ และเครือข่าย ศปถ.อำเภอกะทู้

Share