ประชุมเตรียมความพร้อม ศปถ.ตำบลกะทู้

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทีม ศปถ.ตำบลกะทู้ ประชุมเตรียมความพร้อม ศปถ.ตำบลกะทู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนภูมิภาค และภาคีเครือข่ายศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน จากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรวมกันวางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุเสี่ยงของพื้นที่ตำบลกะทู้

 

Share