มาตรการ Social Distancing (ตลาดนัดสี่กอ)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอำเภอกะทู้ ภายใต้การอำนวยการของนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ ประธานชุมชน ร่วมกับเจ้าของตลาดพื้นที่เช่า และผู้ประกอบการ(ตลาดนัดสี่กอ) ร่วมกันจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ในตลาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

Share