ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ.กะทู้ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่คณะกรรมการมัสยิด ต.ป่าตอง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ.กะทู้ ภายใต้การดำเนินการของนายอำเภอกะทู้ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่คณะกรรมการมัสยิด ต.ป่าตอง ในการเตรียมการจัดกิจกรรมละหมาด โดยมีการคัดกรองก่อนเข้ามัสยิด การแยกโซนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าละหมาด พร้อมทั้งการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

 

Share