ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอกะทู้

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอกะทู้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ เป็นวิทยากรในการนำเสนอบทบาทเฝ้าระวังควบคุมโรคของผู้นำท้องถิ่น และวิทยากรจากทีม ICS รพ.ป่าตอง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการติดตามผู้เดินทางกลับจากเขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

Share