สสอ.บ้านแพง ศึกษาดูงาน สสอ.กะทู้

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกะทู้  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

Share