อสม.เคาะประตูบ้านต้าน COVID-19

วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.00 น. นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดการประชุม “อสม.เคาะประตูบ้านต้าน COVID-19” ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกะทู้ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)อำเภอกะทู้ ร่วมกันวางแผนแนวทางการจัดการความเสี่ยงในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล และการกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ

 

Share