โครงการพัฒนาการรวมพลังมวลชนสู้ภัย COVID-19

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกะทู้(พชอ.) เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการรวมพลังมวลชนสู้ภัย COVID-19 โดยกลไก พชอ.อำเภอกะทู้ ประเด็นภารถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพชีวิต กับการรับมือสถานการณ์ COVID-19 สู่การเป็นวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจาก COVID-19

Share