ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้รอบบ้านพักเจ้าหน้าที่ และรอบ รพ.สต.กะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลสวนภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้และสนามหญ้า รพ.สต.กมลา

Read more