ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เนตพร้อมอุปกรณ์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลสวนโดยรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more