ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา care giver เทศบาลเมืองกะทู้ ประจำปี 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more