ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

ประกาสผู้ชนะการเสนอร

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินกา

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขอำเ

Read more