กรมควบคุมโรค เน้นย้ำประชาชนที่มีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เสี่ยงได้รับเชื้อและอาจทำให้เสียชีวิตได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม  h

Read more

สธ. ย้ำประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกช่วงเปลี่ยนฤดู

อ่านข่าวเิ่มเติม htt

Read more