ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขอำเ

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

รายงานขอจ้างเหมาตกแต่งต้นไม้สนามหญ้ารอบอาคารโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more