รายงานผลโครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเครือข่ายสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more