ศปถ.ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน อำเภอกะทู้ ภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอกะทู้ ผู้กำกับการตำรวจภูธรพื้นที่อำเภอกะทู้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นักปกครองในท้องถิ่น ท้องที่ และเครือข่าย ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร ความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน  ** จุดเสี่ยงหลายจุดในพื้นที่อำเภอกะทู้ รอการแก้ไข เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุ** น้ำใจและพฤติกรรมผู้ขับขี่ วินัยจราจร ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประเด็นสำคัญสุดที่ป้องกันอุบัติเหตุได้ดีที่สุด **

 

Share