ช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดโรคอุจจาระร่วง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชน ช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดโรคอุจจาระร่วง โดยการปฏิบัติตัว ดังนี้

๑. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม และห้ามรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
๒. ผัก ผลไม้สด ควรล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมารับประทาน
๓. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก
๔. ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ/ห้องส้วม
๕. เก็บกวาดขยะภายในบ้านให้สะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

Share