สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

Share