ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือการอบรมโครงการแกนนำร่วมมือทำลายภัยร้าย”ไข้เลือดออก”

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือการอบรมโครงการแกนนำทันตสุขภาพ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถจักรยานยนต์ 3 ล้อพ่วงประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more