ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดตกแต่งต้นไม้และสนามหญ้า รพ.สต.กมลา

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปิด-ปิด และทำความสะอาด รพ.สต.กมลา

Read more

ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more