แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

  แบบสรุปผลการด

Read more

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินกา

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมรพ.สต.กมลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานจัดจ้างเหมาปรั

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดภายในและภายนอกอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more