ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนังพร้อมติดตั้ง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง พร้อมติดตั้ง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา

Read more