การรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายหมอประจำตัว 3 คน และเปิดตัวนวัตกรรม “TO BE RIDER” โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอกะทู้

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิบสนับสนุนจากโรงพยาบาลป่าตอง

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รับสมัครนักวิชาการสา

Read more