ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้

11 ธันวาคม 2562 เวลา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๑๑

  ๓ ธันวาคม ๒๕๖

Read more