กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และรณงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต้สโลแกน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดใหม่ไร้อุบัติเหตุ” อำเภอกะทู้

Read more

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเเสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more