ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ.กะทู้ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่คณะกรรมการมัสยิด ต.ป่าตอง

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more